Bérleti díj és feltételek - Alfa Romeo 4C

  • bérleti időtartam: minimum 1 nap (24 óra)
  • felvételi/leadási helyszín: Budapest belvárosi iroda
  • életkor követelmény: min. 30 év
  • vezetői engedély követelmény: min. 5 éve érvényes vezetői engedély
  • a bérléshez 2 dombornyomásos hitelkártya szükséges a következők közül: Visa, American Express, MasterCard
  • a bérleti díj tartalmazza: ÁFA (27%), km-használat a bérleti díj táblázatban megadott értékek szerint, üzembentartási díj (VLF), cégautó adó (CCT), kötelező, törés-, lopáskár biztosítás (CDW és TP), magyarországi autópálya-használat, a gyártó által előírt kötelező szervizek díja, finanszírozás és értékcsökkenés, teljesítményadó, iparűzési adó
  • a bérleti díj nem tartalmazza: üzemanyag, meg nem váltható önrész (önhibás töréskár esetén 10%, de min. 250.000 Ft/káresemény, lopáskár esetén 1.700.000 Ft), extra km-ek költsége a bérleti díj táblázatban megadott értékek szerint, okozott közigazgatási bírságok, parkolási díjak, pótdíjak stb. összege, gumiabroncs javítás, illetve csere költsége, nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségek, minden egyéb felmerülő költség
  • a bérleti díjból kedvezmény nem érvényesíthető, nem vonható össze semmilyen más kuponnal, promócióval vagy egyéb ajánlattal
  • a gépjármű a rendelkezésre állás függvényében bérelhető, november 1. és március 15. között időjárástól függően korlátozások lehetségesek
  • a bérlés során az Általános Bérleti Szerződés Feltételei az alábbi kiegészítésekkel érvényesek, melyet bérlő a bérleti szerződés megkötésekor aláírásával elfogad

Bérleti díjtételekBérleti napok száma
Bérleti díj
(Ft/bérlet, bruttó)
Km-használat
(km/bérlet)
Extra km-díj
(Ft/km, bruttó)
1
95 300
300
254
2
171 500
600
254
3
254 000
750
254
4
285 800
900
254
5
304 800
1 050
254
6
317 400
1 250
254
7
317 400
1 400
254
8
362 800
1 600
254
9
408 100
1 800
254
10
453 400
2 000
254
11
498 800
2 200
254
12
544 100
2 400
254
13
589 500
2 600
254
14
634 800
2 800
254
15
719 600
2 900
254
16
740 800
3 000
254
17
762 000
3 100
254
18
783 300
3 200
254
19
804 500
3 300
254
20
825 700
3 400
254
21
846 900
3 500
254
22
868 100
3 600
254
23
889 300
3 700
254
24
910 500
3 800
254
25
931 700
4 000
254
26
952 900
4 100
254
27
974 100
4 200
254
28
995 300
4 300
254
29
1 015 900
4 400
254
30
1 015 900
4 500
254

Avis_Berleti_dijtetelek_Alfa_Romeo_4C.pdfÁltalános Bérleti Szerződés Feltételeinek kiegészítése


Az AUTO ReFAIRent Kft. az Avis kizárólagos magyarországi képviseletében az Általános Bérleti Szerződés Feltételeit az alábbi feltételekkel egészíti ki Alfa Romeo 4C gépjármű bérbeadásánál, a gépjármű különleges jellegére és jelentős értékére tekintettel.

1. A gépjárművet az a bérleti szerződésben szereplő Bérlő vagy más, a Bérlő által megnevezett olyan személy használhatja, aki több, mint 5 éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel és a bérbeadás idején elmúlt 30 éves.

2. A Bérlő bankkártyáján a gépjármű foglalása esetén 50.000,-HUF (azaz Ötvenezer HUF) óvadékot zárol a Bérbeadó (ugyanakkor a Bérbeadó átutalás útján is lehetővé teszi az óvadék kifizetését). A foglalást a Bérbeadó akkor tekinti megtörténtnek, ha a Bérlő bankkártyáján a fentiekben leírt óvadék összege zárolásra került. A foglalás minden esetben 7-21 nappal a bérleti időszak megkezdése előtt esedékes, amikor is a Bérlő személyesen köti meg a bérleti szerződést a 4. pontban részletezettek szerint. Amennyiben a Bérlő lemondja a bérlet megkezdése előtt legalább 7 nappal korábban a foglalást, úgy az óvadék záradékolása feloldásra kerül. Időben történő lemondás elmulasztása esetén a Bérbeadó az óvadék teljes összegét jogosult megtartani. Ugyanez a feltétel érvényesül akkor is, ha Bérlő nem veszi át a gépjárművet és ennek tényéről a Bérbeadót határidőben nem értesíti.

3. A Bérbeadó a gépjármű foglalási igényeket sorrendbe állítja, de csak akkor tudja a foglalásokat teljesíteni, amennyiben adott időszakban a gépjármű bérbe adható. Akadályt jelenthet a teljesítésben, amennyiben a gépjármű sérült, vagy olyan műszaki hibája van, mely a bérbeadást meghiúsítja. A bérbeadás ezek okbeli elmaradásából származó semmiféle igény a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthető. Ilyen esetben, amennyiben a foglalás biztosítékaként óvadék kerül kifizetésre, úgy ennek összege a Bérlőnek visszajár. A Bérbeadó az óvadék után kamatot, illetve költségeket nem fizet.

4. A gépjárművet a Bérlő kizárólag személyesen veheti át és adhatja le a Bérbeadó Belvárosi Irodájában, nyitvatartási időn belül. A gépjármű átadásának feltétele: érvényes és visszaigazolt megrendelés megtörténte, a fizetési feltételekben történő megállapodás, bérleti szerződés és a jelen szerződés-kiegészítés megkötése, továbbá a Bérlő nevére szóló 2 db, fedezettel rendelkező, dombornyomású bankkártya bemutatása, melyek egyikén kerül elkülönítésre 1.000.000,-HUF, azaz Egymillió HUF összegű óvadék. A Bérbeadó az óvadék összegéből jogosult levonásba helyezni: a bérleti díjat, saját hibás károkozás esetén a biztosítási önrészt, a többlet bérleti díjjal megegyező összegű kötbért stb.

5. Jelen szerződés kiegészítéssel a Bérbeadó a gépjármű különleges egyediségéből, értékéből adódó körülményekre hívja fel a figyelmet, így a gyorshajtás, autósport rendezvényen vagy versenyzésen való részvétel következményére, a saját hibás töréskárok megtérítésére, a biztosítási minimális önrész megváltásra (összege 250.000,-HUF, azaz Kettőszázötvenezer HUF) stb. fizetési kötelezettségekre. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy a gépjármű javítás pontos összegének ismeretében megváltoztassa a biztosítási önrész összegét. A szerződés kiegészítés aláírásával a Bérlő az Általános Bérleti Szerződés Feltételeiben foglaltakon túli többlet-felelősséget vállal a gépjármű használatáért. A Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset, káreset esetén kártérítés címén köteles megfizetni a bérleti időszak végéig még hátralévő időre esedékes bérleti díj 50 %-át kötbérként. A Bérlő – a biztosító térítésének hiányában – anyagi felelőssége a gépjármű belsejében bekövetkezett kár javítási költségén túl további 3 napi bérleti díjnak megfelelő összegű kötbér fizetéséért áll fenn. Amennyiben a Bérlő a gépjármű rendeltetésellenes használata miatt a gépjármű gumiabroncsait, fékrendszerét súlyosan károsítja, a Bérbeadó jogosult azok pótlását felszámolni. Szükség esetén az ilyen jellegű elhasználódás megállapítására a Bérbeadó igazságügyi szakértői véleményt szerez be. Defektes gumiabroncs esetén Bérlő a (+36) 20 473 1700 telefonszámon köteles intézkedést kérni, a gumiabroncs javítása, illetve cseréje a Bérlő költsége. A Bérlő szándékos károkozása esetén a Bérbeadó fenntartja a jogot a teljes kártérítésre (beleértve az elmaradt haszon megtérítését).

6. A gépjármű műszaki meghibásodása vagy sérülése esetén Bérlő a (+36) 20 473 1700 telefonszámon köteles intézkedést kérni, kizárólag a Bérbeadó jogosult a gépjárművet javíttatni, illetve alkatrészét pótolni.

7. A Bérbeadó törés, műszaki hiba miatt nem tud csereautót biztosítani, ezen a címen a Bérlő nem jogosult bérleti díj leszállítási igénnyel élni.

8. A Bérlő Magyarország területén kívül csak a Bérbeadó külön engedélyével, a schengeni övezeten belül jogosult a gépjárművet használni.

9. A gépjárműről átvételekor és leadásakor fénykép készül, mely a Bérlővel történő végső elszámolás alapját képezi.

10. A gépjármű mozgását követő eszköz került a gépjárműbe telepítésre.

Jelen szerződés kiegészítést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés után írták alá. A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés kiegészítést, valamint az Általános Bérleti Feltételeket megismerte és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés kiegészítésében nem szabályozott kérdésekben a Bérbeadó ÁBSZF-ben, valamint a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

Letölthető pdf fájl:

Avis_ABF_kiegeszites_Alfa_Romeo_4C.pdf
© 2010-2018 Avis Autókölcsönző | AUTO ReFAIRent Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. | Belföldi bérlés: (1) 318 4240, (1) 790 5250, (1) 296 6421 | Külföldi bérlés: (1) 318 4685 | Vállalati ajánlatkérés: (29) 550 466, (29) 550 460 | Utolsó frissítés: 2018.08.15.