Európai autóbérlési útmutatóMi az Avisnél nagyon komolyan vesszük az ügyfélszolgálati tevékenységet, ezért is vagyunk tagjai az ECRCS-nek (Európai Autókölcsönzési Békéltető Szolgálat). Az ECRCS független módon vizsgálja felül a jogvitákat, úgy, hogy az nem jelent többletköltséget az ügyfél számára. Ha válaszunkat nem tartja megfelelőnek, kérheti, hogy küldjük tovább a vitás kérdést az ECRCS-hez. Az alábbiakban megtalálja a tagsághoz kapcsolódó egységes európai autókölcsönzési útmutatót.

A bérleti szerződés áttekintése - Feltételek és kikötések


A szerződés feltételeinek és kikötéseinek ezen áttekintése nem minősül az eredeti bérleti megállapodásnak. Az itt írtaktól függetlenül végig kell olvasnia az eredeti szerződés feltételeit és kikötéseit.

Jogkövetkezmények: A bérleti megállapodás aláírásával Ön vállalja, hogy járművet vesz bérbe az Avis-től, felelősséget vállal a járműért és minden egyéb, ugyanazon szerződéssel bérbe vett dolgokért arra az időre, amíg azokat vissza nem adja az Avis egy képviselőjének, aki ellenőrzi azok állapotát. Ön köteles a járművet ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan kézhez kapta.

Kár: Minden olyan kárért Ön tartozik felelősséggel – kivéve, ha az bizonyítottan a jármű műszaki meghibásodásából eredően következett be –, amely a szerződés kezdetén nem volt jelezve. Az ilyen károk kijavításáért Ön tartozik felelősséggel. Felelősségének összegszerű felső határa a szerződésben vállat önrésztől függ.

Munkaidőn kívüli visszaszolgáltatás: Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet munkaidőn kívül szolgáltatja vissza, mindaddig Ön felelős a járműért, amíg a vállalat azt át nem vizsgálta. Azt javasoljuk, hogy ilyenkor alaposan vizsgálja át a járművet, és készítsen róla fényképeket is. Ha csak lehetséges, a járművel biztonságos helyen, szabályosan kell parkolni. Mindig tanácsos gondoskodni róla, hogy a járművet az Avis egy képviselője is átvizsgálja, mivel így a felek kölcsönösen egyetérthetnek a jármű állapotát illetően.

Közlekedési szabálysértések: Amíg a jármű az Ön birtokában van, Ön felelős minden közúti közlekedési szabálysértésért, beleértve a gyorshajtást és a tilosban való parkolást is. A bírság mellett adminisztrációs költség megfizetésére is kötelezhetik. A közúti közlekedési szabálysértések kezelésének és bírságolásának módja függ a bírság jellegétől és azon országtól is, ahol a szabálysértést elkövették.

Üzemanyag opció: Többféle lehetőség közül választhat majd arra vonatkozólag, hogy mennyi üzemanyaggal kell, hogy visszaszolgáltassa a járművet. E lehetőségeket a bérlet kezdetén ismertetik majd Önnel. A járművet az Ön által vállalt üzemanyagszinttel kell, hogy visszaszolgáltassa, és ügyelnie kell arra, hogy a megfelelő típusú üzemanyagot tankolja a járműbe. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár.

Más vezetők: A járművet kizárólag a bérleti megállapodásban felsorolt személyek vezethetik. Ön köteles gondoskodni róla, hogy más személy ne vezethesse a járművet.

Visszaszolgáltatás: A járművet a megegyezés szerinti helyen és időpontban kell visszaszolgáltatni, hacsak a kölcsönző vállalat bele nem egyezett valamilyen más megoldásba. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár, a szerződés feltételeiben és kikötéseiben ismertetetteknek megfelelően.

Bérleti megállapodás: Kérjük, ügyeljen rá, hogy pontosan megértse a megállapodás feltételeit és kikötéseit. Ha a megállapodás valamely eleme nem világos az Ön számára, kérje annak tisztázását az autókölcsönző vállalattól.

Útmutató európai fogyasztók számára a járműbérléshez: A teljes bérleti folyamatról bővebb felvilágosítást találhat az Útmutató európai fogyasztók számára a járműbérléshez (European consumer guide to car rental) című kiadványban.

Panaszok: A teljes bérleti folyamatról – beleértve a panasztétel módját abban az esetben, ha nem teljesen elégedett a szolgáltatással – bővebb felvilágosítást találhat az Útmutató európai fogyasztók számára a járműbérléshez (European consumer guide to car rental) című kiadványban.

Útmutató az autóbérléshez


ELŐSZÓ

Mindegy, hogy üzleti célokról vagy szabadidős felhasználásokról van szó, arról, hogy a saját autója éppen nem áll rendelkezésre vagy nem felel meg az adott célnak, vagy egyszerűen csak arról, hogy nem vágyik a gépjármű tulajdonlásával járó bosszúságokra és kiadásokra, tény, hogy egyre gyakrabban vesznek bérbe személygépjárműveket és furgonokat.
Az autókölcsönzés igen egyszerű kell, hogy legyen, különösen akkor, ha megtesz néhány egyszerű lépést. Ezen útmutatóból mindent megtud, amit a gépjárműkölcsönzésről tudnia kell – akár saját hazájában, akár külföldön tesz így.

A Leaseurope-ról

A Leaseurope 47 lízingeléssel, illetve hosszú vagy rövid távú gépjárműkölcsönzéssel foglalkozó tagszervezetet tömörít Európa azon 34 országában, ahol jelen van. A Leaseuropa tagszervezetei által bérbe adott termékek köre a bérléses, vásárlásos és pénzügyi lízingtől kezdve a legkülönfélébb vagyontárgyak (gépjárművek, berendezések, ingatlanok) bérbe adásáig terjed, s magába foglalja a személygépkocsik, furgonok és teherautók rövid távú kölcsönzését is. A becslések szerint a Leaseurope a teljes európai kölcsönzési piac mintegy 96 százalékát fedi le, s a tagszervezetei által képviselt cégek által kötött új bérleti szerződések összértéke 2008-ban meghaladta a 330 milliárd eurót.
A Szövetség küldetése az európai lízing- és gépjármű-kölcsönzői ipar képviselete, hogy az európai és nemzetközi politikai döntéshozók is meghallják a szektor hangját. A Leaseurope emellett a lízing- és gépjármű-kölcsönzési termékek népszerűsítésére is törekszik, s európai szintű statisztikákat készít az általa képviselt piacról.

GÉPJÁRMŰ FOGLALÁSA

Ha telefonon keresztül foglal le vagy kölcsönöz járművet, fordítson különösen nagy figyelmet arra, mit tartalmaz a bérlet és mit nem! Kérheti, hogy küldjenek Önnek bővebb felvilágosítást e-mailben, vagy adják meg azon internetes oldal címét, ahol megtalálja a bérleti feltételeket és kikötéseket. Nagyon alaposan állapítsa meg, mi az, ami benne foglaltatik a szolgáltatás árában, és mi az, ami nem, például:
  • Az ár korlátlan futásteljesítményre vonatkozik?
  • Mekkora a biztosítási önrészesedés összege?
  • Tartalmazza-e az ár a forgalmi adót?
  • Van-e a bérbevételi helytől függő felár (a repülőtéri bérbeadó helyeken gyakran számítanak fel ilyet)?
  • Érvényesek-e valamiféle korlátozások a díjra (hétvégi bérlet esetén például általában legkésőbb hétfő reggel egy meghatározott időpontig kell visszavinni a járművet)?
  • Felszámítanak-e külön árat azért, ha a járművet más helyen szeretné átvenni illetve leadni?
  • Felszámítanak-e külön árat, ha a járművel külföldre utaznak?
Nagyon fontos, hogy a szükségleteinek megfelelő járművet válasszon. Bár a kölcsönző cég nem mindig tudja garantálni adott gyártmányú illetve típusú gépjármű kölcsönzését, Önnek gondosan kell megválasztania a szükségleteinek legjobban megfelelő gépjármű-kategóriát, különösen akkor, ha csomagokat, illetve utasokat is szállít. Ha kiegészítő termékeket is szeretne kölcsönözni, például gyermekülést, hóláncot vagy műholdas navigációs rendszert, ezekről még a foglaláskor érdeklődjön, és feltétlenül kérdezzen rá a bérlésük jelentette többletköltségekre!

Milyen iratokra van szükségem?
Szükség van egy érvényes vezetői engedélyre, amely a kölcsönözendő gépjármű kategóriájára is érvényes, egy európai személyazonossági igazolványra és/vagy útlevélre, és egyes esetekben további dokumentumokra is, például érvényes közműszámlára vagy hasonlókra. Ha „fénykép” jellegű vezetői engedélye van, ne csak azt vigye magával, hanem a hozzá tartozó nyomatott engedélyt is. Még a gépjármű lefoglalásakor érdeklődjön a kölcsönző cégnél, mi másra lehet szüksége. Így például a cégek többsége érvényes hitelkártyát is igényel a foglaláshoz, sőt, nagy értékű jármű bérlése esetén több hitelkártyára is szükség lehet.

Gépjármű külföldre vitele
Ha azt tervezi, hogy a bérelt járművel más országba utazik, erről feltétlenül tájékoztassa a kölcsönző céget, mivel szüksége lehet az engedélyükre. Ha engedélyezik a jármű külföldre vitelét, akkor gondoskodhatnak arról, hogy Önnél legyen minden szükséges okmány, s megkösse a járműre a megfelelő biztosításokat, a meghibásodás esetére szóló fedezettel.
Feltétlenül ismerje meg a meglátogatni kívánt ország közlekedési szabályait; lehetséges például, hogy láthatósági mellényt kell magánál tartania Ön és valamennyi utasa számára, vagy a járműben elakadásjelző háromszög is kell, hogy legyen. Lehetséges, hogy a kölcsönző cég a segítségére lehet a meglátogatni kívánt országban előírt követelmények teljesítésében. Ezt az információt a linkre kattintva az országos autó- illetve túrakluboktól is beszerezheti.

A KÖLCSÖNZŐ IRODÁJÁBAN

A bérleti szerződés aláírása
A bérleti szerződés az Ön és a kölcsönző cég között létrejövő hivatalos szerződés, amely részletezi a bérelt jármű használatára vonatkozó feltételeket és kikötéseket. Tartalmazza a gépjármű részletes adatait, azt, hogy Ön mekkora összeg kifizetését vállalta a bérletért és az esetleges kiegészítő termékekért, és hogy mikor kezdődik illetve mikor ér véget a bérleti időszak. Minden esetben szánjon rá bőven elegendő időt, hogy végigolvashassa a bérleti szerződést! Feltétlenül értse meg teljes egészében a bérletre vonatkozó feltételeket, mielőtt aláírná a szerződést!
Emellett tisztában kell lennie a következőkkel is:

Futásteljesítmény:
Amennyiben külön díjat kell fizetnie a többlet-futásteljesítményért, feltétlenül ellenőrizze, mekkora az alapdíjban foglalt napi futásteljesítmény, amelyen felül kilométerdíjat számítanak fel. Ügyeljen rá, hogy a kilométeróra állását a jármű átvételekor és leadásakor is pontosan tüntessék fel a bérleti szerződésen.

Biztosítás töréskár és veszteség ellen
Ön teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött járművel kapcsolatos veszteségekért illetve az azt ért minden károsodásért, amíg azt le nem adta, illetve át nem vették és a kölcsönző cég egy alkalmazottja meg nem vizsgálta. Megvédheti azonban magát e potenciális kiadástól, ha elfogadja a kölcsönző cég által kínált töréskár és veszteség elleni biztosítást, amelynek részletei a bérleti szerződésben szerepelnek.
Ha elfogadja a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Lopás elleni biztosítás
A lopás elleni biztosítás arra az esetre nyújt fedezetet, ha a járművet ellopják, vagy a lopás kísérlete során kárt tesznek benne. Ha elfogadja ezt a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Kivételek a lopás és töréskár elleni biztosítás alól
Feltétlenül ellenőrizze, vannak-e kivételek a biztosítások hatálya alól, például a szélvédőben, a gumiabroncsokban vagy a jármű tetejében esett károkra vonatkozóan. Mindig tisztázza, mire terjed ki a kölcsönző cég által kínált biztosítás hatálya és mire nem! Ha nem érti a biztosítások valamely részletét, vagy nem biztos benne, mire terjed ki azok hatálya, a szerződés aláírása előtt magyaráztassa azt el a kölcsönző céggel!

Üzemanyag
A kölcsönző cégek többsége különféle lehetőségeket kínál a jármű üzemanyaggal való ellátására. Általában három lehetőség közül választhat:
  • A kölcsönző cégtől vásárol egy teli tanknyi üzemanyagot, és a járművet üres tankkal adja le.
  • A járművet teli tankkal veszi át, és teli tankkal adja le.
  • Kifizeti a kölcsönző cégnek a felhasznált üzemanyag árát.
Járműbérlés előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott kölcsönző cég milyen újratankolási politikát alkalmaz, és a jármű átvételekor és leadásakor is ellenőrizze az üzemanyagszintet! Az átvételkor ellenőrizze, hogy milyen üzemanyag kell a kölcsönzött járműbe! A furgonok nagy része és a személygépjárművek egyre nagyobb hányada működik dízelolajjal. Ha dízelmotoros járműbe benzint, vagy benzinmotoros járműbe dízel üzemanyagot tankolnak, az súlyos károsodást okozhat, amelyért Önt terheli a teljes felelősség. Ha nem biztos abban, milyen jellegű üzemanyagra van szükség a járműhöz, útja megkezdése előtt kérdezzen erre rá a kölcsönző cégnél!

A JÁRMŰ ELLENŐRZÉSE

A kölcsönző cég köteles tiszta, korszerű és biztonságos járművet biztosítani, amelyet minden bérbeadás előtt alaposan átvizsgálnak.
Átvételkor gondosan ellenőrizze a járművet. Először járja azt körbe, és figyelje meg, nem lát-e bármilyen, károsodásra utaló jelet. Figyeljen meg minden karcolást, horzsolást, benyomódást vagy horpadást, akármilyen kicsik is azok, és ügyeljen rá, hogy azokat feltüntessék a bérleti szerződésen! Ne felejtse el a jármű belső terének átvizsgálását sem, beleértve a pótkerék és a szerszámkészlet meglétének ellenőrzését is! Ügyeljen rá, hogy minden károsodást részletesen feltüntessenek a bérleti szerződésen, és csak úgy írja alá a bérleti szerződést, ha teljesen elégedett a jármű állapotával!
Ha a rossz időjárás vagy a rossz fényviszonyok miatt nem tudja megvizsgálni a járművet, ezt a tényt feltétlenül tüntessék fel a bérleti szerződésen! Ilyenkor is rendkívül fontos azonban, hogy a jármű átvételét követően ésszerű időn belül átvizsgálja azt, és ha bármilyen károsodást észlel, arról azonnal tájékoztassa a kölcsönző céget. Ennek elmulasztása esetén Önt tehetik felelőssé a gépjárművön a szerződés lejártát követően talált bármilyen új károsodásért – vagyis minden olyan károsodásért, amit a kölcsönzés kezdetekor nem tüntettek fel a bérleti szerződésen.

A BÉRLET IDEJÉN

Mi a teendő, ha a jármű meghibásodik?
A bérelt járművek legtöbbjéhez segélyszolgálati szolgáltatás is tartozik. Ha ez így van, ellenőrizze, mely segélyszolgálattal van szerződése a kölcsönző cégnek, és feltétlenül jegyezze fel annak elérhetőségeit. Ha a bérlet nem tartalmaz ilyen szolgáltatást, a teendőkről a kölcsönző cégnél érdeklődjön!

Mi a teendő, ha a járművel balesetet szenved?
Ha baleset éri, ne vállaljon felelősséget semmilyen, a balesetben érintett harmadik fél felé! Szerezze meg az összes balesetben érintett személy nevét és címét, beleértve az esetleges szemtanúkat is, majd azonnal hívja fel a járművét kölcsönző cég legközelebbi irodáját! A jármű leadáskor egy baleseti bejelentőlapot is ki kell töltenie.

Közlekedési kihágások
Tudnia kell, hogy ha a bérelt járművel közlekedve közlekedési kihágást követ el, a bírságon felül további költségek megfizetésére is kötelezhetik. Minden egyes kihágást másként kezelnek és dolgoznak fel, a bírság jellegétől és a járművét kölcsönző cégtől függően.

A JÁRMŰ LEADÁSA

A járművet jó állapotban kell leadnia. Károsodás vagy rongálás esetén Ön tartozik felelősséggel a szükséges javítási vagy helyreállítási költségekért.

Károsodás
A jármű leadásakor úgy számoljon, hogy bőven elegendő idő maradjon a vizsgálatra – ez különösen a forgalmas kölcsönzési helyeken, például a repülőtereken fontos. Ügyeljen rá, hogy a járművet a kölcsönző cég egy alkalmazottja alaposan átvizsgálja, s hogy a járművön észlelhető minden, károsodásra utaló nyomot felfedezzenek, majd azokat a bérleti szerződés összes példányán feltüntessék, és azokat alá is írják! Ha balesetben volt részes, ki kell töltenie és alá kell írnia egy baleseti bejelentőlapot is!
Amennyiben az Ön által a járműben okozott kár csak csekély mértékű, lehetséges, hogy a kölcsönző cég nem javíttatja meg azt azonnal, és előzetes költségbecslés alapján határozza meg a fizetendő összeget. Egyes kölcsönző cégek a javítást végző vállalkozástól kérnek költségbecslést a javítás tényleges költségeire vonatkozóan. Ha a járművet olyan károsodással adja le, amely megakadályozza annak újbóli bérbe adását, akkor a használhatatlanná válásért is díjat számíthatnak fel. Ezt a díjat a kölcsönző cég a jármű üzemképtelensége idején elmaradt haszon fedezésére számítja fel.

Mi történik, ha a járművet nyitvatartási időn kívül adom le?
Egyes kölcsönző cégek megengedhetik, hogy a járművet a bérbeadó iroda zárva tartásának ideje alatt adja le. Mielőtt azonban rászánná magát erre a megoldásra, tisztában kell lennie a kockázatokkal és a következményekkel. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a bérelt járművet mindig a rendes munkaidőben adja le.
Amennyiben a kölcsönző cég megengedi a jármű munkaidőn kívüli leadását, mindaddig Ön lesz felelős a jármű állapotáért, amíg a kölcsönző cég egy alkalmazottja el nem tudja végezni annak teljes átvizsgálását. Ez azt jelenti, hogy a felügyelet nélkül maradt járműben esett bármilyen károsodásért önt terheli a felelősség. E kockázat enyhítése érdekében nyomatékosan javasoljuk, hogy ilyen esetben készítsen külső és belső fényképfelvételeket a leadási pontra leparkolt járműről!

A BÉRLET UTÁN
A bérlet befejezése után még további díjakat számíthatnak fel önnek a járműben esett károsodások vagy az azzal elkövetett közlekedési kihágások miatt. Ha Ön vitatja e díjak bármelyikét, kérje meg a kölcsönző céget, hogy juttassák el Önhöz az igényüket alátámasztó dokumentumokat!

Panasztétel
Minden autókölcsönző cégnek van ügyfélszolgálati osztálya, amely képes a bérleti folyamat bármely lépése során felmerülő problémák kezelésére. A cégtől függően az elsődleges kapcsolattartási mód lehet e-mail, telefon vagy ajánlott levél is. Kérjük, hogy bővebb felvilágosításért látogasson el a kölcsönző cég honlapjára!© 2010-2018 Avis Autókölcsönző | AUTO ReFAIRent Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. | Belföldi bérlés: (1) 318 4240, (1) 790 5250, (1) 296 6421 | Külföldi bérlés: (1) 318 4685 | Vállalati ajánlatkérés: (29) 550 466, (29) 550 460 | Utolsó frissítés: 2018.08.15.